اردیبهشت ۲۳

دل آشنا🤰🌻⚘
🌷
آن آشنا ببین ‌که چه بیگانه می‌رود
ما را رها به حال خود از خانه می‌رود
او بی‌صدایِ پا به هرجا که می‌رود
دلْ آشنای ما ست که دزدانه می‌رود
مرغ دلم به پرپر ‌و ‌کس بی خبر از او
دامی به پیش روی و پی ِدانه میرود
ما را که دل به نیاز‌ست،خاطرش‌ به اِعزاز (۱
آخر عزیز کیست، که دُردانه می‌رود!
هرگزمباد بشنوم این راز‌، از او مگوی
با هرکه می‌رود،خوش و مستانه می‌رود!
دل در تلاطم و چشمم به ماتم است
فرزانه این‌عجب‌، پیِ دیوانه می‌رود!
خاری به پای ُگل نرود ‌در حریم باغ
بر گِرد شمع بین، که پروانه می‌رود
معشوق هرکجا که رود، دل به راه اوست
حاشا مرغ عشق کی از لانه می رود!
🌹
محمود طیاری
رشت – مهر ۹۶ ——————————————-
۱ ) عزیز دُردانه: برگزیده، مطلوب، محبوب
۲) اِعزاز : پاس، حرمت، گرامی داشت.
شاهد:—————
۱)- وه که دیوانگی ِعشق، ترا
عقل ِپُرحیله چه ِاعزاز کند.
. . .عطار نیشابوری⚘

 

اجرای بانو زهرا بهمنی

نوشته شده توسط admin


نظر بدهید