اردیبهشت ۲۳


فال گوش🌹🤰

عشق آمد ز ره آخر پر و بالی زد و رفت
نگران دل من بود که فالی زد و رفت
من دعا گرچه نبردم به در خانه او
از کجا پس به سرش زره خیالی زد و رفت
کس جز او، وای که بود سایه به سر داشت مرا
نکند آمد و یک سر بِه ملالی زد و رفت پیش
پا آمدنش به که ندیدم چون رفت
خرده حالی بگرفت و نک و نالی زد و رفت
رفتنش وای کجا زآمدنش بهتر بود
غزل ش خواندم و طعنه به غزالی زد و رفت!
غزل و جان غزال ام به گل قالی بود
نازکای نگه ای بر گل قالی زد و رفت
رفتن و ناآمدن ش جان نه به لب آوردن
یار این بار یکی، گل به جمالی زد و رفت! 🌹
محمود طیاری
رشت – خرداد ۹۹

 

اجرای استاد محمود طیاری

نوشته شده توسط admin


نظر بدهید