- محمود طياري - http://tayari.ir -

لیله البدر

لیلهْْ‌البدر…

با‌ عطرِ‌تنهایی

از‌خود،

به‌در ‌مشو!

=

در پرنیان بمان

از پرده،

در مشو!

=

ای‌ماه !

بی‌گمان،

دلتنگم این زمان…

=

بگذار‌شب‌شود

آنگاه،

بدر ‌شو!

بهمن ۷۴

=-