- محمود طياري - http://tayari.ir -

حروف سنگی

حروف سنگی

دخترکانِِ روزنامه،
با شهر،
فاصله دارند یک خیابان…

میانه‌‌شان بهم ‌خورده است
با خوانندگانِِ تهِ شب
و آجان!

با  نصبِ چراغ‌هایِ قرمز
بر سرٍ چهارراه‌ها
آنها آه می کشند، با حروف سنگی، در بیابان!
بهار ۷۳