- محمود طياري - http://tayari.ir -

مدال قرمز

مدال قرمز

بهار
با شانه‌های زخمی
به پیشوازِ تابستان می‌آید

روی سینه
مدال‌هایی از آلوچه‌ی قرمز
دارد !

عمر من
در کجای آن ایستاده
بی‌گریز از شاخ ُبنِِ پاییز؟

قله‌های آبی
شانه‌های‌شان خاکی است
وآتشِ دل‌شان را، تنها آه‌هایِ زمستانی فرو می‌نشاند!
آبان ۷۴