- محمود طياري - http://tayari.ir -

نگاه آسمانی

نگاه آسمانی 
 
نعل و
رکاب و
زین .
        – ماه مسین… 
چشم درشت اسب شب است ،
                          این .
دریای آسمان
فلس ستارگان …
              – آنک ،  ببین :
آن اسب آبی را
بی یال و زین …! 
                         مریلند .  سوم ژانویه ۲۰۱۲