اردیبهشت ۲۳

 

دو حوری

بیگانه اگر با منِ سرگشته نشیند
حُسنی که ندیدی تو در‌ این رشته، ببیند.
آن گل که بپرورد ترا عطر ِرواق‌ش (۱
کس جز تو نچیند، نه ببیند، که بچیند!
ره بر تو نبندد به یکی بوسه به دلخواه
جز من چه کسی بر سر راهِ تو نشیند!
آن کس که ترا بُرد، به من باخت غمش را
تاسی اگر انداخت، جز‌ این چاره نبیند.
کس بر تو اگر دین و دلی باخته دارد
در مرتبت عشق، ترا باز گزیند.
جان در ره جانان، یکی تحفه چنان است
تا در رگِ هر تاک، دو حوری بنشیند!
شعرم به سراشیب دلم رخنه چه دارد
کس نشنود و مسلم و کافر نه که بیند!
————-
محمود طیاری
رشت. اردیبهشت ۹۷

۱- رَواق یا ایوان خانه، فضاهای سرپوشیدهٔ ستوندار است.?

نوشته شده توسط admin


نظر بدهید