اردیبهشت ۲۳


دل آشنا❤⚘
🌷
آن آشنا ببین ، ‌که چه بیگانه می‌رود
ما را رها به حال خود از خانه می‌رود
او بی‌صدایِ پا به هرجا که می‌رود
دلْ آشنای ما ست که دزدانه می‌رود
مرغ دلم به پرپر ‌و، ‌کس بی خبر از او
دامی به پیش روی و، پی ِدانه می رود
ما را که دل به نیاز‌ست، خاطرش‌ به اِعزاز۱
آخرعزیز کیست، که دُردانه می‌رود!
هرگز مباد بشنوم این راز‌، از او مگوی
با هرکه می‌رود، خوش ومستانه می‌رود!
دل در تلاطم و چشمم به ماتم است
فرزانه این‌عجب‌، پیِ دیوانه می‌رود!
خاری به پای ُگل نرود ‌در حریم باغ
بر گِرد شمع بین، که پروانه می‌رود
معشوق هرکجا که رود،‌دل به راه اوست
حاشا مرغ عشق، کی از لانه می‌رود؟

محمود طیاری
رشت – مهر ۹۶ ——————————————-⚘
۱ ) عزیز دُردانه: برگزیده، مطلوب، محبوب
۲) اِعزاز : پاس، حرمت، گرامی و عزیز داشتن.
شاهد:—————🌹
۱)- وه که دیوانگی ِعشق، ترا / عقل ِ پُرحیله ، چه ِاعزاز کند.
عطار نیشابوری

نوشته شده توسط admin


نظر بدهید