مهر ۰۷

باده های ناخورده

???ا

اگر چه مستیِ چشمت پیاله می شکند.
به چشم زخم نشد هم به ناله می شکند
به پای یار نمی ماند و خراجی نیست
به خُمره، توبه هفت ساله می شکند
عجب مدار هم او را به بی قراری ها
چو قول دختر، چارده ساله می شکند
به مستی دل گرو باده های ناخورده
هر آن دست ، بشکست این پیاله، می شکند!
دل شکسته به کار کسی نمی آید
به چاه رفته یکی پا، به چاله می شکند!
من این حواله می، نسیه ز چشم تو دارم
دلم زهرچه حرام و حلاله می شکند!
نشاید آن که ترا بی گدار به آب زدن
حریم عشق ما ست لامحاله می شکند!

???ا

محمود طیاری
رشت -آبان ۹۸

شاهد :
خسرو صاحب خراج بر سر عالم تویی
بنده به دور تو هست، شاعر صاحبقران

نوشته شده توسط admin


نظر بدهید