اردیبهشت ۲۳

دل باخته!

از عشق چه مانده ست بجز‌ قول و قراری
خالی چه کنی سفره‌ی دل، پای نگاری
ما جز ز لبِ یار‌، یکی قند نگیریم
شیرین‌تر از آن چیست؟ مگر گوشه کناری!
طاووس به باغ است و، اگر رامِ دلی بود
آن عشق نَبُوَد، نشنود از عطر بهاری
پرسند چه داری تو در سینه به جز عشق؟
با سینه چه کاری‌ست به جز دل به قماری!
معشوقِ مرا عمر، یکی شعر‌ِ تمام است
من نیمه‌ی آنم، مپرسید به چه کاری…
تنهایی ‌‌ِمن بار گرانی ست، نه بر او
اخمی نه بر ابرو، اگرش چشم ِخماری!
آن کس که ترا یار، به پایت نه یکی خار
آن دار، گُل آورد، کجا؟ جوی کناری!
?
محمود طیاری
رشت. تیرماه ۹۷

نوشته شده توسط admin


نظر بدهید