اردیبهشت ۲۳


حریم عشق

باده نوشی با تو ، اوجی در دل خاموشی است
ما برون از عادتیم، کی اصل، هم آغوشی است!
از لبانت آنچه بشنودیم ، باور داشتیم .
عشق را جانی نه والاتر از مدهوشی است!
ما نه آسان دل به دریای محبت می زدیم
عمقِ دریا را پنهان داشتن، وا پوشی است!
دیده کی بیند فرازِ عشق ماهان ، در فرود
گرگ و میش صبح گاهانش ، پیاله نوشی‌است!
گر درخت عشق بار آوُرد ، باری نیز ُبرد
کاروان گر می رود ، اقبال در چاووشی است!
عشق پنداری است، به راهِ عقل و دل، خُرد و کلان
از تو گر بُرده ست ؛ اقبالی به خانه دوشی است!
عشق در دُردانگی ست ، بیگانه را هشدار ده .
سر به بازی داد، آن کس، شانه اش سردوشی است!
محمود طیاری
رشت. آذر ۹۷

در رانشِ نگاهِ تو سینه شکافتیم
ای وای پیوند با تو و، ناگه گسستِ تو!
ط.🌻

نوشته شده توسط admin


نظر بدهید