فهرست آثار

فهرست آثار محمود طیاری

داستان کوتاه

خانه فلزی ۱۳۴۱ ناشر : بنگاه مطبوعاتی طاعتی

طرح ها و کلاع ها ۱۳۴۴ بنگاه مطبوعاتی طاعتی

کاکا ۱۳۴۶ بنگاه مطبوعاتی طاعتی

صدای شیر ۱۳۵۰ امیرکبیر

آن سال برفی ۱۳۷۹ روزبهان

تی دستا مرا فادن ۱۳۸۴ گیلکان

تراس کافه ژاله ۱۳۹۴ افراز

نمایشنامه

گلبانگ ۱۳۴۰ رز

تا زیر میز فرمانده ۵۷- ۱۳۶۹ ” مرکر هنرهای نمایشی

مارنقره ۵۸ – ۱۳۷۸ جنگل – هاشمی

چل گیس خاتون ۱۳۷۸ هاشمی

عروس زره پوش ۱۳۷۸ هاشمی

هفت سال سیاه ۱۳۸۰ میر کسری

پس گل من کو(۱۲ نمایش) ۱۳۸۰ ” میر کسری

اپرای پیاز ۶۹ – ۱۳۸۷ ” افراز

مستر موش ۸۵ –۱۳۸۸ ” افراز

وقتی سایه ها شعر می شوند!( کاری مشترک با علیرضا طیاری) ۸۸- ۱۳۹۳

فیلمنامه

صندلی چرخدار ۱۳۶۳ ” گانتور

جاده آرامگاه ۱۳۵۷

چکمه های بلند سرخ ستاره کوب         

مجموعه شعر

نارنجستان ۶۵- ۱۳۶۹ شعله اندیشه (رز )

همیشه برفی ۱۳۷۲ گیلکان

ئی موشته سرخ آلوچه ۱۳۸۰ گیلکان

کولی و ماه ۱۳۹۴ افراز

گفت و گو, نقد , نظر

قهرمان تا نویسنده ۱۳۸۸ افراز

شناخت نامه/ پنجاه سال شعر, داستان, نمایش

————-

ادبیات کودک : شعر / داستان/ نمایش

خروس بال طلا ۶۳-۱۳۶۹ ” شرکت همگام با کودکان و نوجوانان

گل های بابا آدم / نمایش ۶۳- ۱۳۷۴

تمام گلها مال تو / داستان ۱۳۷۴

آفتاب و مورچه / شعر ۱۳۷۴

کتاب رمان

رمان سینما / پاییز ۱۳۸۳ فطره

با Ellie در واشینگتن دی . سی.                     ”   “

——————

تجدید چاپ : طرح های روستایی  ۱۳۹۳ —  ”     ” افراز


بخش نظرات غیرفعال است.