آبان ۲۷

جبهه‌ی‌عشق

اگر پُلی به‌میانِ دل‌ها
زده نشده ،
دختر در بنفشه‌زار چه می‌کند ؟

پسر
در کارزار ،
چه؟

جبهه‌ی‌عشق
باز است و-
یک سرباز، تفنگش‌را به دلش فروخته !
– گل بنفشه خریده؟
آبان ۷۴

نوشته شده توسط admin


نظر بدهید