اردیبهشت ۲۱

گریه های بی صدا🌷
💃🏿💃🏿💃🏿

ترا ترا ترا دگر رها نمی کنم
قسم نمی خورم.
ولی گریه های بی صدا نمی کنم.
💃🏿
چو سایه سایه سایه از پی ات
شاید آمده، ولی دگر هرگزا
میل اشنا نمی کنم!

💃🏿
گرچه می بری مرا به راه دل
درد خود به دست مهربان تو،
دوا دوا دوا نمی کنم!
💃🏿
شبم به روز، اگر زد هوای تو به سرم
دلم گرفت ، نفسم رفت،
ذره ای هوا، هوا، هوا نمی کنم!
💃🏿
چه ها می کنم ، ولی نه مثل تو
نمی روم ، نمی روم، نمی روم
هرگزا ، آتشی به پا نمی کنم !
💃🏿💝🌷
محمود طیاری
رشت. خرداد ۹۹

 

اجرای استاد محمود طیاری

اجرای استاد محمود طیاری

 

نوشته شده توسط admin


نظر بدهید