اردیبهشت ۲۱

گریه های بی صدا?
??????

ترا ترا ترا دگر رها نمی کنم
قسم نمی خورم.
ولی گریه های بی صدا نمی کنم.
??
چو سایه سایه سایه از پی ات
شاید آمده، ولی دگر هرگزا
میل اشنا نمی کنم!

??
گرچه می بری مرا به راه دل
درد خود به دست مهربان تو،
دوا دوا دوا نمی کنم!
??
شبم به روز، اگر زد هوای تو به سرم
دلم گرفت ، نفسم رفت،
ذره ای هوا، هوا، هوا نمی کنم!
??
چه ها می کنم ، ولی نه مثل تو
نمی روم ، نمی روم، نمی روم
هرگزا ، آتشی به پا نمی کنم !
????
محمود طیاری
رشت. خرداد ۹۹

 

اجرای استاد محمود طیاری

اجرای استاد محمود طیاری

 

نوشته شده توسط admin


نظر بدهید