اردیبهشت ۲۳

رقص قو

تو تنهایی و من، گر با خودم تنها
کجا پیوند‌مان دادند، با دل ها…
نه تو در خانه و، نه من به میخانه
کمر چون بشکند تاک‌م به محفل‌ها؟
به جانم گر نپیچیدی چو برگِ رز
مرا سبزینه رگْ برگی ست حاصل‌ها
خدا را وعده‌ات با من جهنّم بر!
مرا در برگِ مُو با او ست مشکل‌ها‌!
بهشت اغوانتِ را به جو بخشم
اگر آبی به جو دارم چو بی‌دل‌ها!
شکایت می‌برم از او در این محمل
به خوش رقصی، چو قو دوریم زساحل‌ها
بود آیا زند چنگی، نه آن رومی —
نه آن زنگی، بگیریم جا به منزل‌ها؟!

محمود طیاری

رشت . خرداد ۹۷

 

اجرای استاد محمود طیاری
اجرای هنرجوی تئاتر و موسیقی: اعظم بنگاه

اجرای استاد محمود طیاری

نوشته شده توسط admin


نظر بدهید