اردیبهشت ۲۳


باغ عدن 💃🏿👑💃🏿
🌹 –
من بی تو بگو، کجا می شد بروم
یا از تو مگر جدا ، می شد بروم ؟
از خانه عشق برون می شد رفت
از قلب شما، چرا…می شد بروم ؟
ما از تو یکی لب به دعا بگرفتیم
ناکرده به تو دعا، می شد بروم ؟
گیرم تو نِه یی، یاور تنهایی من
انصاف تو کو، کجا می شد بروم ؟
در سینه ، گرعشق تو، بفشرده دلم
با بُغضِ گلو ، تنها می شد بروم؟
نا خورده یکی گندم، افتاده برون
از باغ ِعدن، بی شما، می‌شد بروم؟ ۱
ما را ز پلِ صراط گذر می دادی
با آتش زیر پا ، می شد بروم؟
گیرم بتوانی تو بی من بروی
با دردِ تو، بی دوا، می شد بروم ؟
🤗🤰🤳👇 -یک / حاشیه
👑💃🏿👑💃🏿🤹‍♀️ محمود طیاری.
. . . رشت.تیرماه ۹۹

نوشته شده توسط admin


نظر بدهید