مرداد ۰۲

کولی و ماه

ماه،
در قبیله‌ی –
دخترکانِ عاشق
چل تاس ی بختْ گشاست.

نگینِ عقیقی
بر انگشتریِ داماد
النگویی نقره
که تنها
به دستٍ شب می‌رود!

کولیِ زیبا
مهتاب تا در تو ، تن‌شویه کند
با من به پشتِ نیزارهایِ اندوه بیا!
محمود طیاری –  تابستان ۷۴
————-
–    چل تاس : جام برنجی که با آن، به قصد و نیت ، بر سر نوزاد آب می‌ریزند.

نوشته شده توسط admin


نظر بدهید