اردیبهشت ۲۱

مستی ما🌷 💃🌷

بی خبرازخود، چه خبْرمان دهد
ماهِ شب ما ، به که تاوان دهد؟
دست به دامان که باید شدن
سر به فدا ، در رهِ تو جان دهد.
چشم خود از خواب بگیر، ماهرو!
دولتِ عشق، خود به که فرمان دهد؟
آن که دلش باخت به آدابِ تو…
وعده ی آدابِ، به غیر آن دهد.
عشق اگر زآتشِ دل سرد شد
هر چه بخواهی به تو ارزان دهد!
باده ما عقل نه از سر بَرَد
مستی ما رخصتِ جانان دهد
شانه ی ما بار ِملامت نبُرد
گر کژ و مژ، راه به مستان دهد!
💃⚘🌷
محمود طیاری
رشت- مرداد ۱۳۹۹

اجرای هنرآموز تئاتر: حمیده رجب زاده

اجرای استاد محمود طیاری

اجرای استاد محمود طیاری

نوشته شده توسط admin


نظر بدهید