اردیبهشت ۲۱

هِق هِقِ مستانه

این همه گل که درآمد به درِخانه من
کس نبگرفت خبر از دل دیوانه من
قرعه فال چو افتاد به نام من و تو.
آشنا شد عجبا همدم و هم خانه من
گلِ روی تو چو بشکفت به احوال شبم
شمع بگریست به سوز دل پر پروانه من!
طعمه نه، دام که نه، بند دلم بست به پا
خود گرفتار شدم. او که نخورد دانه من
چه شب تلخ بمن، قه قه رندانه از او
از چه خالی ست دراین دغدغه پیمانه من
عهدِ نابسته در این حال شکستن دارد
ساقی آخر بشد از خلوت میخانه من
خوشتر آن به بغفلت، گله از یار نکنم
بشنود کاش یکی هِق هِق مستانه من!
✍️??
محمود طیاری
رشت . آبان / ۱۳۹۸

 

اجرای بازیگر موفق تئاتر: صالح دلسوزی

اجرای هنرآموز تئاتر: حمیده رجب زاده

اجرای هنرجوی تئاتر و موسیقی: اعظم بنگاه

اجرای استاد محمود طیاری

اجرای هنرجوی صدا سازی و بیان: مینا راد

نوشته شده توسط admin


نظر بدهید