اردیبهشت ۲۳


آفتاب و مورچه ???

اجرا 😕
هنراموز تئاتر
حمیده رجب زاده⚘
?
@۱۳۶۷_hamide
???

– ?? ?
باغ و –
چمن ،
چه زیبا…

– ?? ?
زاغی بر آشیانه
تنها نشسته،
اما…
– ?? ?
در عطرِ صبحگاهی
مِه راهِ باغ،
بسته.
– ?? ?
گل‌های سرخ
آنجا
روییده دسته دسته …

– ?? ?
آن سوی نرده
شبنم
گیسوی باغ شسته…
– ?? ?
بر شاخسارِ انبوه
تاجِ ستاره
بسته…
?? ?-
حالا،
خیالکم زد،
شاخه گلی بچینم.
– ?? ?
با یادِ
روی ماهت،
چونان یکی گل دسته.

– ?? ?
در های باغ،
اما…
گر باز، یا که بسته
-?? ?
از بختِ بد،
دیدم
دیوارکی شکسته
– ?? ?
سگْ
پای آن
نشسته!
– ?? ?
آهسته و
آهسته …
ترسان زدم به کوچه
– ?? ?
پولک پولک
شکوفه
پای دارِ آلوچه…
-?? ?
از من،
نان و کلوچه
از سگ، دندان قروچه!
-?? ?
در راهِ باغ
گل را،
کس آشنا نیامد
– ?? ?
جز باغبان پیری
سیراب کز اوست
باغچه.
– ?? ?
زاغی که
دیده‌بان بود –
بر پاچنار می‌خواند:
?? ? –
از سوسن و
صنوبر،
با صد دهانِ ُغنچه…
– ?? ?
« بوییدنی است
هر گل…
پاییدنی است غنچه…»
– ?? ?
«آنرا که می‌شود چید:
نُقل سیاه ست-
تربچه! »
– ?? ?
می آمدم
به حاشا-
آن باغ در تماشا…
?? ? –
درکوچهْ باغِ
زیبا –
مور و ملخْ، بچه…
?? ?
جشنِ
پروانه‌ها بود
با آفتاب و مورچه!
?? ? ??? ?? ?-
محمودطیاری
رشت. پاییز – ۱۳۷۴

نوشته شده توسط admin


نظر بدهید