آبان ۲۸

مدال قرمز

بهار
با شانه‌های زخمی
به پیشوازِ تابستان می‌آید

روی سینه
مدال‌هایی از آلوچه‌ی قرمز
دارد !

عمر من
در کجای آن ایستاده
بی‌گریز از شاخ ُبنِِ پاییز؟

قله‌های آبی
شانه‌های‌شان خاکی است
وآتشِ دل‌شان را، تنها آه‌هایِ زمستانی فرو می‌نشاند!
آبان ۷۴

نوشته شده توسط admin


نظر بدهید