شهریور ۲۵

به پارسی چه می گویند؟

گل به سایه نمی‌نشیند
جز به سوگْ سالی ِخود

انجیر،
هرچند بر شاخسارِ بلند
بی تن پوشِ ِآفتاب شیرین نمی‌شود!

من اما
در سایه سار ِکه
بنشینم؟

انجیر لبان
تاریک گیسو!
که هفت ُخم ارغوان، در خرابِ چشمانِ خوابْ شکن داری
دفینه‌ی غم ، در سینه…
به شکار دلم،
سگان ِنگاه مردمی‌ات به پارسی چه می‌گویند؟

با من سفری به آبشتنگاهِ تاریخ کن
آنجا که کوه‌ها، شتران ِدو کوهانه‌اند
و علف بر مخرج ِغار، بی اذن ِآفتاب روئیده!
تیرماه ۷۲

نوشته شده توسط admin


نظر بدهید